Ontwikkelingen

Subsidies voor isolatiemaatregelen? Energiespaarleningen voor VvE's? Subsidies voor isolatiemaatregelen? Energiespaarleningen voor VvE's? Omgevings- en andere -vergunningen? Componed weet er alles van! En stelt haar uitgebreide kennis graag ter beschikking aan klanten en belangstellenden. Vergunningen? Componed weet er alles van! En stelt haar uitgebreide kennis graag ter beschikking aan klanten en belangstellenden.

Gemeentelijke Subsidie op energiebesparende voorzieningen

Subsidies voor isolatiemaatregelen? Energiespaarleningen voor VvE's? Omgevings- en andere -vergunningen? Componed weet er alles van! En stelt haar uitgebreide kennis graag ter beschikking aan klanten en belangstellenden.

Energiespaarlening

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft sinds medio 2020 een nieuwe naam: het Nationaal Warmtefonds. Het fonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee onder andere VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren. Van de in de afgelopen jaren opgedane kennis en ervaring heeft de Rijksoverheid gebruik gemaakt door het warmtefonds (een afspraak uit het Klimaatakkoord) bij het Energiebespaarfonds onder te brengen. Financieringen zijn er voor VvE’s vanaf acht appartementen met diverse looptijden tot maximaal dertig jaar. Meer weten? Componed weet er alles van en helpt u graag verder!

Contact

COMPONED B.V.
Gebouw "De Staalmeesters"
Omval 190
1096 HZ Amsterdam
  • Telefoon: 020-777 27 49
  • E-mail: info@componed.net
  • KvK Amsterdam: 32079640
Copyright © 2021 Componed. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden