Steellook kozijnen Zeister Schoolvereeniging

Het schoolgebouw van de Zeister Schoolvereeniging is een karakteristiek, monumentaal, gebouw aan de Verlengde Slotlaan te Zeist. In het kader van een meerjarencyclus ontwikkelde het schoolbestuur een plan tot verbetering van het gebruikscomfort en verhoging van de isolatiewaarde van de kozijnen. In het gebouw was sprake van stalen kozijnen met kenmerkende roedenverdelingen. Bouwtechnisch onderzoek wees uit dat de kozijnen door corrosie en slijtage onherstelbare gebreken vertoonden.

Gezien aard, ligging en bestaand gevelbeeld diende bijzondere aandacht aan de kozijnvervanging besteed te worden. Eerdere vervangingsplannen werden afgewezen door de Commissie Welstand en Monumenten van de Gemeente Zeist. Bij vervanging diende het bestaande gevelbeeld geheel gehandhaafd te worden.

Op verzoek van de Zeister Schoolvereeniging diende Componed een plan in waarbij de stalen kozijnen werden vervangen door aluminium kozijnen van het fabrikaat SAPA serie Reko 73. Het aanzicht van dit kozijnsysteem komt vrijwel volledig overeen met het aanzicht van de oorspronkelijke stalen kozijnen. Door toepassing van isolatieglas met inwendige roeden (zogenaamde Wiener Sprossen) in combinatie met speciaal vervaardigde aluminium roeden aan binnen- en buitenzijde der isolerende beglazing wordt de kenmerkende slanke roedenverdeling volledig teruggebracht.

Weet u dat talloze gemeenten subsidie verstrekken op energiebesparende voorzieningen als HR++beglazing? Componed kent het hoe en waar en vertelt u graag meer.

Meer ontwikkelingen

Contact

COMPONED B.V.
Gebouw "De Staalmeesters"
Omval 190
1096 HZ Amsterdam
  • Telefoon: 020-777 27 49
  • E-mail: info@componed.net
  • KvK Amsterdam: 32079640
Copyright © 2021 Componed. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden